Обов'язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни

26.05.2016 17:19

Військова дисципліна вимагає:

- дотримуватися Конституції та законів України, присяги, неухильно виконувати вимоги статутів, накази командирів;

-    бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;

-    додержуватися визначених статутами правил взаємовідносин між і/службовцями,

зміцнювати військове товариство;

-    виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися

військового етикету;

поводитися з гідністю і честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

За стан дисципліни відповідає командир. Інтереси України зобов'язують командирів постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її додержання від підлеглих, не залишати поза увагою жодного дисциплінарного правопорушення. Стан дисципліни визначається здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк поставлені завдання, морально-психологічним станом о/с , спроможністю командирів підтримувати на належному рівні військову дисципліну. Кожний в/службовець зобов'язаний сприяти командирові у відновленні та постійному підтриманні порядку і дисципліни. Командир, що не забезпечив додержання дисципліни і не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

3.  Заохочення та стягнення, що накладаються на солдат (матросів), сержантів Заохочення:

- оголошення подяки; зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення; надання додаткового звільнення поза чергою; додаткова відпустка на 5 діб; повідомлення батьків (колективу) про зразкове виконання військових обов'язків та про отримані заохочення;

нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією; нагородження фотокарткою (біля прапора); присвоєння звання старший солдат;

присвоєння сержантам при звільненні вищого на один ступінь, що передбачено штатною посадою; занесення прізвища до Книги пошани;

нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України. Стягнення:

зауваження; догана; сувора догана; позбавлення чергового звільнення; призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів; позбавлення військового звання старший солдат. Стягнення на рядових військової служби за контрактом:

- також попередження про неповну службову відповідність; звільнення з військової служби за контрактом за службовою невідповідністю.

Назад

Контакт

IF.LIVE

© 2016 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode